กิจกรรมเพื่อสังคม / Social Cooperate Responsibility


Bike Donation for Orphans / จักรยานเพื่อน้องและเด็กกำพร้า

คุณศักดิ์สิทธิ์ ประหยัดรัตน์ ผู้บริหารและตัวแทน เรวัตการพิมพ์ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ กองทุนวิวัฒน์เพื่อเด็กกำพร้าจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมไตรกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ร่วมบริจาคจักรยานให้เด็กนักเรียนผู้มีฐานะยากจนและกำพร้าภายในจังหวัดผ่านทางโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนกว่า 67 คัน

   

-----------------------------------------------------------

Teaching at MCU Buriram / กิจกรรมการกุศล ถวายการสอนให้แก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้วที่ คุณศักดิ์ิสิทธิ์ ประหยัดรัตน์ ผู้บริหารและตัวแทน เรว้ตการพิมพ์ได้ทำการสอนพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อนุโมทนาพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่เคยได้มีโอกาสสอน


 


-----------------------------------------------------------ชมรมไตรกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ / Buriam Triathlon Club

ผู้บริหารเรวัตการพิมพ์ คุณศักดิ์สิทธิ์ ประหยัดรัตน์ และสมาชิกกลุ่มไตรกีฬา ได้ร่วมก่อตั้ง ชมรมไตรกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางกีฬาไตรกีฬา ในจังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมจัดตั้งคลินิกเสริมความรู้ให้เยาวชนและประชาชาทั่วไป เรื่องทักษะการว่ายน้ำ  
การปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายและการวิ่งเพื่อสุขภาพ      


      


--------------------------------------------------------------------


Wiwat Running / งานวิ่งวิวัฒน์เพื่อเด็กกำพร้าจังหวัดบุรีรัมย์


เป็นประจำทุกปีที่ทาง เรวัตการพิมพ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งวิวัฒน์เพื่อเด็กกำพร้า ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว
มีผู้บริหาร เรวัตการพิมพ์ เข้าร่วมเป็นประจำจำนวน 2 ท่าน 
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กกำพร้าในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกองทุนวิวัฒน์เพื่อเด็กกำพร้าจังหวัดบุรีรัมย์

 

   


--------------------------------------------------------------------

BRU FC

เรวัตการพิมพ์เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลราชภัฏบุรีรัมย์ สู้ศึก Thai Womens’ League Division One 
หรือดิวิชั่นหนึ่งฟุตบอลหญิง ประจำฤดูกาล 2011