ตรายางหมึกในตัวคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยี Flash ซึ่งใช้เวลาในการผลิตเพียงแค่ 13 วินาที
คุณภาพคมชัด อายุการใช้งานยาวนาน เลือกใช้ตรายางหมึกในตัวเทคโนโลยี Flash ได้แล้ว!

รับประกันความพอใจ