Namecard / PVC card


หมดปัญหาเรื่องการติดต่อกลับระหว่างท่านและลูกค้า ด้วยนามบัตรสีสี่สวยสด
พร้อมออกแบบและให้คำปรึกษา ถูกใจผู้รับ ตรงความต้องการของผู้ให้  โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับเครื่องจักรรุ่นใหม่ นามบัตรสี่สี ใบละ 1 บาทเท่านั้น