ปกผ้าไหม / Silk Cover

ปกแฟ้มผ้าไหม ปกใบประกาศนียบัตร  ปกใบลงนามต่างๆ เพิ่มคุณค่าให้กับใบประกาศนียบัตรของท่านด้วยปกผ้าไหมปั๊มทองเคอย่างดี
มีให้เลือกหลายสีสัน ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานท่าน